Tag Archives: THÁNH THI 5:7-10: DÂNG NHỮNG BỨC XÚC LÊN CHÚA

THÁNH THI 5:7-10: DÂNG NHỮNG BỨC XÚC LÊN CHÚA

THÁNH THI 5:7-10: DÂNG NHỮNG BỨC XÚC LÊN CHÚA Bởi Ân Điển 06/09/2023 30 đọc Thánh Thi 5:7-10 7 Nhưng con, nhờ lòng thương xót dồi dào của Ngài con sẽ vào nhà Ngài; Con sẽ hướng về đền thánh Ngài mà thờ phượng Ngài với lòng kính sợ. 8 Chúa ôi, vì cớ những kẻ …

Read More »