Tag Archives: The Land of Far Distances

The Land of Far Distances

Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD”  Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD”  xin bấm vào đây ourdailybread.org để đọc, suy gẫm và cầu nguyện hằng ngày. Cảm ơn quý tôi tớ và con cái Chúa. …

Read More »