Tag Archives: THEO DẤU CHÂN NGƯỜI

THEO DẤU CHÂN NGƯỜI

THEO DẤU CHÂN NGƯỜI   THEO DẤU CHÂN NGƯỜI (Chương Trình Phát Cơm Và Hớt Tóc Miễn Phí Cho Bệnh Nhân ở Hải Phòng của Quỹ Tương Trợ Nguồn Sáng) Ngày xưa Chúa Jesus đã đi khắp các thành của xứ Giu đê để giảng đạo cứu người: Ngài phán: Chúng …

Read More »