Tag Archives: Theo Đuổi Cuộc Đua — Hê-bơ-rơ 12:1-3

Theo Đuổi Cuộc Đua — Hê-bơ-rơ 12:1-3

Ngày 17 Theo Đuổi Cuộc Đua Hê-bơ-rơ 12:1-3 12:1 Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua …

Read More »