Tag Archives: Theo Đuổi Sự Nên Thánh — Hê-bơ-rơ 12:12-15

Theo Đuổi Sự Nên Thánh — Hê-bơ-rơ 12:12-15

Ngày 4 Theo Đuổi Sự Nên Thánh Hê-bơ-rơ 12:12-15 12:12 Vậy, hãy dở bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa. 12:13 Khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa …

Read More »