Tag Archives: Theo Đuổi Sự Thanh Liêm — Châm-ngôn 19:1

Theo Đuổi Sự Thanh Liêm — Châm-ngôn 19:1

Ngày 6 Theo Đuổi Sự Thanh Liêm Châm-ngôn 19:1 19:1 Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại. Châm-ngôn 19:1       “Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có …

Read More »