Tag Archives: THIÊN ĐÀNG TRÊN ĐẤT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/04

THIÊN ĐÀNG TRÊN ĐẤT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/04

THIÊN ĐÀNG TRÊN ĐẤT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/04 Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài là Chúa Jêsus xuống thế gian chết vì tội lỗi chúng ta, và phục sinh để chúng ta nhận được sự sống đời đời. Chúng ta kinh nghiệm được quyền năng Phục …

Read More »