Tag Archives: Thiên sứ có vẻ như thế nào?

Thiên sứ có vẻ như thế nào?

Thiên sứ có vẻ như thế nào? Câu hỏi: Thiên sứ có vẻ như thế nào? Trả lời: Thiên sứ là thần (Hê-bơ-rơ 1:14), vì vậy họ không có bất kì hình dạng thể chất nào. Nhưng thiên sứ có khả năng xuất hiện trong hình dạng con người. Khi thiên …

Read More »