Tag Archives: Thiên sứ có xuất hiện với con người ngày nay không?

Thiên sứ có xuất hiện với con người ngày nay không?

Thiên sứ có xuất hiện với con người ngày nay không? Câu hỏi: Thiên sứ có xuất hiện với con người ngày nay không? Trả lời: Trong Kinh thánh, thiên sứ xuất hiện trước con người một cách bất ngờ với nhiều cách khác nhau. Nếu đọc Kinh thánh thất thường, …

Read More »