Tag Archives: Thiên sứ học là gì?

Thiên sứ học là gì?

Thiên sứ học là gì? Câu hỏi: Thiên sứ học là gì? Trả lời: Thiên sứ học là nghiên cứu về các thiên sứ. Ngày nay, có nhiều quan điểm về thiên sứ nhưng không dựa vào Kinh thánh. Một số người cho rằng thiên sứ là con người có thể …

Read More »