Tag Archives: Thiên Sứ Tại Bệnh Viện Presbyterian

Thiên Sứ Tại Bệnh Viện Presbyterian

Thiên Sứ Tại Bệnh Viện Presbyterian Đăng bởi Inspiration Ministries  – 08/01/2022 1857 Vào thứ Tư của hai tuần trước, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ khoa nhi ICU, bệnh viện Presbyterian, ở Charlotte, NC, là nơi tôi làm công việc của một chuyên gia về chăm sóc …

Read More »