Tag Archives: Thờ Thần Không Biết

Thờ Thần Không Biết

Thờ Thần Không Biết 25/11/2016  Văn Phẩm Nguồn Sống.Công-vụ Các Sứ-đồ 17:16-34 “Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Người dân tại …

Read More »