Tag Archives: Thông Điệp Bình An

Thông Điệp Bình An

Thông Điệp Bình An 19/12/2021 2999 Trong quyển sách Thông điệp của nước,[1] Tiến sĩ người Nhật tên là Masaru Emoto đã khám phá ra một điều thú vị là nước không phải là vật chất vô tri giác mà nó cũng phát đi một thông điệp cho con người và thế …

Read More »