Tag Archives: THỨ BA

NGHE & HỌC LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Ba, ngày 17/5/2022

NGHE & HỌC LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Ba, ngày 17/5/2022 Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25  25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Ba, ngày 10/5/2022

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Ba, ngày 10/5/2022 Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25  25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Kính mời …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Ba, ngày 3/5/2022

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Ba, ngày 3/5/2022 Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25  25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Kính mời …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Ba, ngày 26/4/2022

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Ba, ngày 26/4/2022 Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25  25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Kính mời …

Read More »