Tag Archives: THƯ GIỚI THIỆU VỀ CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/07

THƯ GIỚI THIỆU VỀ CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/07

THƯ GIỚI THIỆU VỀ CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/07 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-7/200706-TNHN-THU-GIOI-THIEU-CHUA.mp3 Một số nhà tuyển dụng hoặc lãnh đạo của các chương trình đào tạo sau đại học cần thư giới thiệu từ những người uy tín nhằm biết rõ về ứng viên hơn để có thể đưa ra quyết …

Read More »