Tag Archives: Thứ Hai Tuần Lễ Thánh–Mác 11:12-21

Thứ Hai Tuần Lễ Thánh–Mác 11:12-21

Thứ Hai Tuần Lễ Thánh Mác 11:12-21   Câu gốc: “Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (I Giăng 2:6). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu mong đợi và nhận được điều gì nơi cây vả? Hậu quả của cây vả …

Read More »