Tag Archives: ‘Thưa Chúa Thánh Linh’

‘Thưa Chúa Thánh Linh’

‘Thưa Chúa Thánh Linh’ DƯỠNG LINH 12:19 11/06/2020   Oneway.vn – Lời Chúa trong Rô-ma 8:15-17 chép rằng:  “Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, …

Read More »