Tag Archives: Thức Ăn Của Người Thiêng Liêng–I Cô-rinh-tô 3:1-2

Thức Ăn Của Người Thiêng Liêng–I Cô-rinh-tô 3:1-2

  Thức Ăn Của Người Thiêng Liêng I Cô-rinh-tô 3:1-2 “Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »