Tag Archives: TÌM CHÚA GIÁNG SINH

TÌM CHÚA GIÁNG SINH

TÌM CHÚA GIÁNG SINH Bởi Thanh Hữu 15/12/2023 30 đọc Có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem hỏi rằng: “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài. (Ma-thi-ơ 2:1-2) Giáng sinh ta bận …

Read More »