Tag Archives: Tìm Chúa –Gióp 23:1-7

Tìm Chúa –Gióp 23:1-7

Tìm Chúa Gióp 23:1-7 Câu gốc: “Ôi! Chớ chi tôi biết nơi nào tìm được Chúa, hầu cho đi đến trước tòa của Ngài!” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông Gióp ra sao sau khi nghe ba bạn mình khuyên giải? Ông đang ước ao điều …

Read More »