Tag Archives: Tin Lành–Good News (Anh & Việt) ngày 11/11/2021 -link from ODB

Tin Lành–Good News (Anh & Việt) ngày 11/11/2021 -link from ODB

Tin Lành–Good News (Anh & Việt) ngày 11/11/2021 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy  “OUR DAILY BREAD” toàn bộ. Nếu quý vị muốn nghe và đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây …

Read More »