Tag Archives: Tin Lành Quyền Phép — II Ti-mô-thê 1:8-12

Tin Lành Quyền Phép — II Ti-mô-thê 1:8-12

Ngày 6 Tin Lành Quyền Phép II Ti-mô-thê 1:8-12 1:8 Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành. 1:9 Ấy …

Read More »