Tag Archives: TIN LÀNH TỪ TRỜI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/12

TIN LÀNH TỪ TRỜI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/12

TIN LÀNH TỪ TRỜI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/12 “Tin Lành Từ Trời” là chủ đề của lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh năm 2020. Qua phần ký thuật về sự loan báo tin lành từ trời được chép trong Lu-ca 2:8-12, chương trình hôm nay hy vọng bạn …

Read More »