Tag Archives: TIN LỜI CHÚA HỨA

TIN LỜI CHÚA HỨA

TIN LỜI CHÚA HỨA Bởi Thanh Hữu 12/01/2024 30 đọc Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ thì Ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với Ta, hầu Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. (Giăng 14:2-3) Trên trần …

Read More »