Tag Archives: TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 10 – 2023

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 10 – 2023

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 10 – 2023 Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 10 2023. Oct 26 2023 GIÁ TRỊ CỦA SỰ RỬA CHÂN CHO MÔN ĐỒ John / Giăng 13 https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/3322122768086632 …

Read More »

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 10 – 2023

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 10 – 2023 Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 10 2023. Oct 16 2023 John / Giăng 12:20-26 https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/6590565261038805 Oct 3 2023 John / Giăng 11 https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/669855895148761   …

Read More »

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 10 – 2023

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 10 – 2023 Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 10 2023. Oct 3 2023 John / Giăng 11 https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/669855895148761   Ngày đăng: 10/03/2023 Nguồn songdaoonline.com

Read More »