Tag Archives: TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 2 2023

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 2 2023

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 2 2023 Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 2 2023. Feb 14 2023 LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY VALENTINE https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/720264192834355 Feb 9 2023 “COI NGÀY” – …

Read More »

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 2 2023

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 2 2023 Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 2 2023. Feb 7 2023 NGHE VÀ HỌC LỜI CHÚA VỚI MS CHRISTIAN PHƯỚC LÀNH PHAN https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/493283736311029 Feb 2 2023 ĐI …

Read More »