Tag Archives: TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 4 2023

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 4 2023

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 4 2023 Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 4 2023. April 25 2023 ĐẤNG BAN NƯỚC TRƯỜNG SINH – Giăng 4 https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1397374591018323 April 20 2023 ĐẤNG ĐẾN TỪ …

Read More »

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 4 2023

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 4 2023 Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 4 2023. April 18 2023 TẤM GƯƠNG KHIÊM NHƯỜNG – Giăng 3:22-29 https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1249313169313666 April 13 2023 TIN – Giăng 3:9-21 …

Read More »

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 4 2023

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 4 2023 Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 4 2023. April 11 2023 TÁI SINH – Giăng 3:1-8 https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/250732524083049 April 6 2023 HAI LẦN GIÁNG THẾ – Hê-bơ-rơ …

Read More »