Tag Archives: TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 7 – 2023

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 7 – 2023

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 7 – 2023 Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 7 2023. July 25 2023 Giăng 7: 25-36 https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1691695757969450 July 20 2023 Giăng 7: 14-24 https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1219943438749021   Ngày đăng: …

Read More »

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 7 – 2023

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 7 – 2023 Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 7 2023. July 202023 Giăng 7: 14-24 https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1219943438749021 Ngày đăng: 07/20/2023 Nguồn songdaoonline.com

Read More »