Tag Archives: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/6: THÁNH LINH CẢM THÚC

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/6: THÁNH LINH CẢM THÚC

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/6:THÁNH LINH CẢM THÚC https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-6/190620-TNHN-THANH-LINH-CAM-THUC.mp3 Trước khi thăng thiên về trời, Chúa Giê-xu đã hứa ban Thánh Linh Ngài đến ở cùng và sống trong mỗi tín nhân. Đức Thánh Linh cáo trách, nhắc nhở và cảm thúc con cái Ngài. Dù đôi lúc bạn không …

Read More »