Tag Archives: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 3/7: THEO HÌNH ẢNH NGÀI

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 3/7: THEO HÌNH ẢNH NGÀI

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 3/7:THEO HÌNH ẢNH NGÀI https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-7/190703-TNHN-THEO-HINH-ANH-NGAI.mp3 Khi được ai đó nhận xét một người con giống hệt ba mẹ mình, thì đó là sự hãnh diện của người làm con và cả niềm vui của người làm ba mẹ, bởi vì nó thể hiện một bản sắc …

Read More »