Tag Archives: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/5: TÔN NGỢI CHÚA THĂNG THIÊN

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/5: TÔN NGỢI CHÚA THĂNG THIÊN

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/5:TÔN NGỢI CHÚA THĂNG THIÊN https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-5/190530-TNHN-TON-NGOI-CHUA-THANG-THIEN.mp3 Hôm nay là ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu thăng thiên. Rất nhiều Cơ Đốc nhân, nhiều hội thánh ngày nay bỏ qua ngày lễ này và cũng thường ít nhắc đến tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của sự …

Read More »