Tag Archives: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/6: KHẢI TƯỢNG

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/6: KHẢI TƯỢNG

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/6:KHẢI TƯỢNG https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-6/190630-TNHN-KHAI-TUONG.mp3 Khải tượng là một sự hiện thấy hoặc là một điều cụ thể mà Chúa đặt để trong tâm trí và tấm lòng của một người để bày tỏ cho người đó về chương trình, ý định của Ngài. Khi ban cho ai …

Read More »