Tag Archives: “Tôi không chậm trễ mà vâng theo các điều răn Chúa”

“Tôi không chậm trễ mà vâng theo các điều răn Chúa”

“Tôi không chậm trễ mà vâng theo các điều răn Chúa” DƯỠNG LINH 11:03 03/12/2020 Oneway.vn – “Tôi lật đật, không chậm trễ mà vâng theo các điều răn Chúa.” (Thi thiên 119:60) Tuần này, khi chúng ta nghĩ về sự vâng lời và làm thế nào để sống vâng …

Read More »