Tag Archives: Trả Lời Các Câu Hỏi Về Thuyết Tiến Hóa

Trả Lời Các Câu Hỏi Về Thuyết Tiến Hóa

Trả Lời Các Câu Hỏi Về Thuyết Tiến Hóa Huongdionline Admin 02/12/2021 THẦY ƠI, Trang Chủ Viết lời bình 329 lượt xem EVOLUTION AND CHRISTIANITY THUYẾT TIẾN HÓA VÀ GIÁO LÝ CƠ ĐỐC Hỏi: Thuyết tiến hóa là gì? Đáp: Thuyết tiến hóa có nghĩa là tiến trình thay đổi trải qua một thời gian …

Read More »