Tag Archives: Trả lời những nghi ngờ về sự tái lâm của Chúa Jêsus

Trả lời những nghi ngờ về sự tái lâm của Chúa Jêsus

Trả lời những nghi ngờ về sự tái lâm của Chúa Jêsus DƯỠNG LINH 02:06 26/05/2023 Oneway.vn – “Nếu Chúa Jêsus thực sự sẽ trở lại, thì chẳng phải bây giờ Ngài đã trở lại rồi sao?”Trong cương vị mục sư, tôi đã nhiều lần trả lời câu hỏi này. …

Read More »