Tag Archives: Trách Nhiệm Của Cha Mẹ Trong Gia Đình Cơ Đốc

Trách Nhiệm Của Cha Mẹ Trong Gia Đình Cơ Đốc

Trách Nhiệm Của Cha Mẹ Trong Gia Đình Cơ Đốc 01/06/2020 2695 HTTLVN.ORG – Trong bài điếu văn đọc trong lễ tang của cha mình, một người con đã nói: “Tôi hãnh diện và biết ơn cha tôi không phải vì tài sản hay những gì ông để lại cho …

Read More »