Tag Archives: Trở Nên Dân Thánh–Nê-hê-mi 7:5-38

Trở Nên Dân Thánh–Nê-hê-mi 7:5-38

  Trở Nên Dân Thánh Nê-hê-mi 7:5-38 “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời…” (I Phi-e-rơ 2:9a). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này chủ yếu ghi chép về …

Read More »