Tag Archives: Trở Nên Người Bắt Chước Chúa–Ê-phê-sô 5:1-10

Trở Nên Người Bắt Chước Chúa–Ê-phê-sô 5:1-10

Trở Nên Người Bắt Chước Chúa Ê-phê-sô 5:1-10 5:1 Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; 5:2 hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta …

Read More »