Tag Archives: TRỐN TÌM Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 07/11

TRỐN TÌM Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 07/11

TRỐN TÌM Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 07/11 Ngày bé, có lẽ ai cũng yêu thích trò chơi trốn tìm. Nhưng đâu ai ngờ, đến khi trưởng thành, người ta vẫn thích ‘trốn tìm’ – trốn tránh sự thật, trốn tránh chính bản thân, và trốn tránh cả Chúa. Chúng ta …

Read More »