Tag Archives: Trông Cậy – Vui Mừng – Bình An

Trông Cậy – Vui Mừng – Bình An

Trông Cậy – Vui Mừng – Bình An “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông …

Read More »