Tag Archives: TỪ THẾ HỆ NÀY SANG THẾ HỆ KHÁC

TỪ THẾ HỆ NÀY SANG THẾ HỆ KHÁC

TỪ THẾ HỆ NÀY SANG THẾ HỆ KHÁC Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/05 Là những người tin Chúa và phục vụ Ngài, chúng ta phải nghĩ đến thế hệ kế thừa để dòng dõi tin kính cứ tiếp tục được lưu truyền, và công việc Chúa cứ tiếp tục được …

Read More »