Tag Archives: “VÌ CHÚA GIÊ-XU !!!” Nhiều Linh Hồn Được Cứu Trên Khắp Nước Mỹ Khi Hàng Nghìn Người Tiếp Nhận Chúa Từ Nhà Kho Atlanta Đến Chương Trình Tent Revival Ở Fresno

“VÌ CHÚA GIÊ-XU !!!” Nhiều Linh Hồn Được Cứu Trên Khắp Nước Mỹ Khi Hàng Nghìn Người Tiếp Nhận Chúa Từ Nhà Kho Atlanta Đến Chương Trình Tent Revival Ở Fresno

“VÌ CHÚA GIÊ-XU !!!” Nhiều Linh Hồn Được Cứu Trên Khắp Nước Mỹ Khi Hàng Nghìn Người Tiếp Nhận Chúa Từ Nhà Kho Atlanta Đến Chương Trình Tent Revival Ở Fresno Đăng bởi  Cbn.com  – 21/10/2020 61       Các sự kiện thờ phượng đã diễn ra trên khắp …

Read More »