Tag Archives: Vòng Đời Luẩn Quẩn — Truyền-đạo 1:4-11

Vòng Đời Luẩn Quẩn — Truyền-đạo 1:4-11

Vòng Đời Luẩn Quẩn Truyền-đạo 1:4-11 1:4 Đời nầy qua, đời khác đến; nhưng đất cứ còn luôn luôn. 1:5 Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. 1:6 Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc; nó xây đi vần lại …

Read More »