Tag Archives: Vong linh là gì?

Vong linh là gì?

CÂU HỎI Vong linh là gì? TRẢ LỜI Từ vong linh mà Kinh thánh nói đến trong tiếng Hy Lạp có nghĩa “các gia thần”, và được dùng để nói về việc các thầy đồng có các vong linh như gia thần của họ sẵn sàng làm theo lệnh. Những …

Read More »

Vong linh là gì?

Vong linh là gì? Câu hỏi: Vong linh là gì? Trả lời: Từ vong linh mà Kinh thánh nói đến trong tiếng Hy Lạp có nghĩa “các gia thần”, và được dùng để nói về việc các thầy đồng có các vong linh như gia thần của họ sẵn sàng làm …

Read More »