Tag Archives: Vững Lòng Tin Nơi Chúa

Vững Lòng Tin Nơi Chúa

Vững Lòng Tin Nơi Chúa Nê-hê-mi 2:17-20 “Tôi bèn đáp với chúng nó rằng: Đức Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là đầy tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây sửa lại” (câu 20a). Câu hỏi suy ngẫm: Khi …

Read More »