Tag Archives: XIN CHO CON ĐƯỢC SÁNG MẮT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/10

XIN CHO CON ĐƯỢC SÁNG MẮT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/10

XIN CHO CON ĐƯỢC SÁNG MẮT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/10 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-10/191012-TNHN-XIN-CHO-CON-DUOC-SANG-MAT.mp3 Nhận biết Chúa Giê-xu giữa đoàn dân đông, người ăn xin mù loà Ba-ti-mê đã không e dè, lớn tiếng cầu xin lòng thương xót Chúa. Vượt qua mọi trở ngại, nghi kỵ, những lời nói ra nói …

Read More »