Tag Archives: Xin Chúa Bảo Lãnh Con–Gióp 17:1-4

Xin Chúa Bảo Lãnh Con–Gióp 17:1-4

Xin Chúa Bảo Lãnh Con Gióp 17:1-4 “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10). Câu hỏi …

Read More »