Tag Archives: Xin Chúa Giúp Đỡ Con

Xin Chúa Giúp Đỡ Con

Thi-thiên 123:1-4 “Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi; Vì chúng tôi quá chán sự khinh dể” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàn cảnh của người cầu xin trong Thi-thiên này ra sao? Tinh thần cầu nguyện của họ như thế nào? Bạn …

Read More »