Tag Archives: Ý nghĩa và mục đích của Tiệc Thánh

Ý nghĩa và mục đích của Tiệc Thánh

Ý nghĩa và mục đích của Tiệc Thánh Trần Đình Tâm Mỗi Chủ Nhật đầu tháng, con cái Chúa trong các Hội thánh tổ chức tham dự Tiệc Thánh. Nếu chúng ta dự Tiệc Thánh theo thói quen và chỉ chú trọng đến nghi thức bề ngoài mà không hiểu …

Read More »

Ý nghĩa và mục đích của Tiệc Thánh

Ý nghĩa và mục đích của Tiệc Thánh Trần Đình Tâm Mỗi Chủ Nhật đầu tháng, con cái Chúa trong các Hội thánh tổ chức tham dự Tiệc Thánh. Nếu chúng ta dự Tiệc Thánh theo thói quen và chỉ chú trọng đến nghi thức bề ngoài mà không hiểu …

Read More »