Tag Archives: Yếu Tố Thành Công Trong Sự Phục Vụ Chúa

Yếu Tố Thành Công Trong Sự Phục Vụ Chúa

Yếu Tố Thành Công Trong Sự Phục Vụ Chúa Là một người hầu việc Chúa, cả đời bạn xoay quanh vào việc liên hệ tiếp xúc với người khác. Vì thế, chìa khóa quan trọng để thiết lập một chức vụ xuất sắc là hiểu rõ vai trò thuộc linh …

Read More »